Tevékenységre és működésre vonatkozó adatok
  • A szerv alaptevékenysége, feladatköre és hatásköre (Szervezeti és Működési Szabályzat):
  • Budapest Főváros Levéltára Kollektív Szerződése:

 

I. Törvények

II. Rendeletek

Kormányrendelet

Miniszteri rendelet