Integritás tanácsadó

A tanácsadó elérhetőségei:

Domán Vilmosné

E-mail cím: integritas@bparchiv.hu
(E-mail írásához kattintson ide)
Telefon: (+36 1) 298-7511
Írásban, levélpostai úton:
Budapest Főváros Levéltára
1139 Budapest Teve u. 3-5.
Címzés: "Integritás tanácsadó részére sajátkezű felbontásra"
 
Az integritás tanácsadó tevékenysége:
 
A Kormány 50/2013. (II. 25.) rendelete - az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről – alapján az integritás tanácsadó közreműködik Budapest Főváros Levéltára (BFL) működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló integritás jelentés elkészítésében.
Az integritás tanácsadó a korrupciómegelőzési intézkedési terv alapján javaslatot tesz a BFL hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzései megtartására, valamint közreműködik ezek végrehajtásában.
Az integritás tanácsadó a hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást és tanácsot ad BFL vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben.
Az integritás tanácsadó a BFL főigazgatójának meghatalmazása alapján nevében ellátja a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, valamint integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.